07 January 2011

Конкурс за книга за деца

Потсетување за сите заинтересирани дека крајниот рок за поднесување на текстовите е 15 февруари 2011 година, во шифриран плик испратен на следната адреса:

ВЕРМИЛИОН
П.Фах 288
1001 Скопје
(со назнака: за конкурс)

Повеќе...