31 March 2010

Конкурс за книга за деца која промовира мир

Годинава на конкурсот за книга за деца која промовира мир пристигнаа три ракописи. Нашето жири составено од м-р Зоран Попоски (издавач), м-р Марија Тодорова (преведувач) и м-р Трајче Стамески (книжевен теоретичар) ги разгледаа пристигнатите ракописи како од аспект на книжевните вредности така и од аспект на задоволување на критериумите на конкурсот, а особено барањето доставените дела да ги поттикнуваат децата да ги прифаќаат разликите и да одбиваат секаков вид на дискриминација, да ги прават поотворени кон другите култури и начини на живот и да ги промовираат концептите и идеите на толеранцијата и мирот.

Жирито заклучи дека пријавените дела го задоволуваат едниот, но не и другиот критериум, па затоа награда нема да биде доделена. На сите пријавени им благодариме и им посакуваме голем успех во нивното натамошно творештво.

Ве покануваме да се пријавите на конкурсот следната година.